Velkommen til veien videre

23. mars 2022

Økonomien er sunn, planer og kompetanse er på plass. Ringerike har en organisasjon som er klar for å samarbeide på mange arenaer for å nå målene. Viktige investeringer er tatt, og vi har bygget opp en organisasjon som har kompetanse og handlekraft til å ta den rollen vi skal ta i samfunnsutviklingen, sier ordfører Kirsten Orebråten i Ringerike kommune.

Vi legger til rette

Vi legger til rette

23. mars 2022

Kommunen vil skape nye arbeidsplasser. Arbeidsplasser som bidrar til høyere verdiskapning lokalt. Dette er avgjørende for å sikre finansieringen av gode kommunale tjenester og høy lokal sysselsetting.

Framover sammen

Framover sammen

23. mars 2022

Rett bruk av arealer er viktig

Rett bruk av arealer er viktig

23. mars 2022

ByLab Hønefoss - Medvirkning, samarbeid og dialog

ByLab Hønefoss - Medvirkning, samarbeid og dialog

23. mars 2022

ByLab Hønefoss er en arena for deltakelse og involvering i samfunnsutviklingen i Ringerike. Her kan du gi innspill til planer, møte representanter fra næringslivet, og kommunen og få informasjon om hva som skjer i regionen.

Frivillighet

Frivillighet

23. mars 2022

Frivilligheten er en samfunnssektor som er en like viktig del av samfunnet vårt som offentlig og privat sektor. Samskaping mellom frivillighet og kommune er avgjørende for god samfunnsutvikling, for å løse felles utfordringer og for å skape aktive og inkluderende lokalsamfunn.

Vi har kommet langt

Vi har kommet langt

23. mars 2022

En forutsetning for å kunne tilby gode kommunale tjenester er en organisasjon som har riktige kompetanse og nødvendige ressurser. Litt forenklet kan vi si at kommunens to viktigste oppgaver er å levere tjenester og bidra til samfunnsutvikling. Dette gjør Ringerike kommune på en god måte, og vi utvikler og forbedrer oss hele tiden.

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

23. mars 2022

Utviklingen i kommunen påvirkes av mange forhold rundt oss. Det er derfor nødvendig med gode kommunale planer og strategier for å styre utviklingen i den retningen kommunen ønsker. Dette er en demokratisk prosess hvor kommunestyret til slutt vedtar hvilke føringer som skal gjelde.

Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene

22. mars 2022

Våre overordnede samfunnsmål er inndelt i fire kapitler. Et kapittel om samarbeid for å nå målene, og et kapittel for hver av de tre bærekraftsdimensjonene: økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og bærekraft for klima og naturmiljø. Våre ni utvalgte bærekraftsmål, er sortert inn under disse dimensjonene.